Δεν είναι τυχαίο που η λατινική λέξη cultura σημαίνει καλλιέργεια. Ο Κικέρων για πρώτη φορά τη χρησιμoποίησε μεταφορικά ως ‘καλλιέργεια της ψυχής, ενώ αργότερα στην Αναγέννηση οι Ουμανιστές την αποδίδουν ως η ‘καλλιέργεια του νου’.

Σε κάθε κοινωνία όταν η πρωτογενής παραγωγή επιφέρει αυτάρκεια και ευμάρεια στο λαό της, ανοίγεται ο χώρος για την αναζήτηση μίας εσωτερικής καλλιέργειας. Η πνευματική αναζήτηση, η μόρφωση, η ανάπτυξη των τεχνών ως μέσο έκφρασης, η πολιτισμική ταυτότητα έρχονται να επισφραγίσουν τις ατομικές ανάγκες και να σχηματίσουν έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο.

Έτσι και στη δική μας κοινότητα -η οποία αποτελεί μικρογραφία μίας μεγαλύτερης- επιθυμούμε να αναπτύξουμε εξίσου με κάθε δυνατό αυτόν τον τομέα. Ξεκινώντας από έναν τρόπο ζωής όπου μέσα του θα περικλείει αρχές.

Μια από τις βασικές μας αρχές είναι να εμπλεκόμαστε στα κοινά και να δραστηριοποιούμαστε στην κοινότητα, τον τόπο μας. Άλλωστε είμαστε ένας κοινωνικός συνεταιρισμός! Η εξωστρέφεια μας εκφράζεται όχι μόνο από τη συμμετοχή μας σε παζάρια (ετήσιο παζάρι Καλεσσών), οικογιορτές (“Εν Οίκω”) και φεστιβάλ (ετήσια γιορτή σπόρων “Πελίτι”) αλλά και από διοργάνωση συζητήσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων.

Κύλιση στην κορυφή